Asana Cards Zestaw Sun Edition & Moon Edition Rozszerzenie – język polski

BUNDLE Asana Cards Sun Edition & Asana Cards Moon Edition expansion

Each card on the front has an illustration of the yoga pose selected and its Sanskrit name, and on the back, information about its benefits, and step-by-step instructions, modifications, and contraindications. The cards are numbered and divided into categories.
You can use a ready-made thematic sequence or create your own.

279,00 

Add to wishlist
SKU: 1292765770 Category: Tag:

BUNDLEAsana Cards Sun Edition & Asana Cards Moon Edition expansion

Each card on the front has an illustration of the yoga pose selected and its Sanskrit name, and on the back, information about its benefits, and step-by-step instructions, modifications, and contraindications. The cards are numbered and divided into categories.
You can use a ready-made thematic sequence or create your own.

Asana Cards Sun Edition to talia 61 kart z pięknymi ilustracjami przedstawiającymi pozycje jogi oraz techniki oddechowe. Są one znakomitym narzędziem do nauki podstawowych pozycji jogi oraz układania własnej sekwencji ćwiczeń. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z jogą, chcą poszerzyć swoją wiedzę z tej dziedziny lub odbywają kurs na instruktora jogi.

Asana Cards SUN EDITIONto:
55 pozycji jogi
3 techniki oddechowe
4 sekwencje tematyczne jogi
karta z indeksem wszystkich kategorii i pozycji

Asana Cards Rozszerzenie Moon Edition to talia 51 kart z ilustracjami przedstawiającymi nowe pozycje jogi, techniki oddechowe oraz medytacyjne. Ponadto została wzbogacona o 10 nowych sekwencji jogi. Są one kontynuacją Asana Cards Sun Edition. To znakomite narzędzie do nauki podstawowych i zaawansowanych pozycji jogi oraz układania własnej sekwencji ćwiczeń.

Asana Cards ROZSZERZENIEto:
35 pozycji jogi
5 technik oddechowych
10 sekwencji tematycznych jogi
5 technik medytacyjnych
Karta z indeksem wszystkich kategorii i pozycji

 

BUNDLE Asana Cards Sun Edition & Asana Cards Moon Edition expansion

Each card on the front has an illustration of the yoga pose selected and its Sanskrit name, and on the back, information about its benefits, and step-by-step instructions, modifications, and contraindications. The cards are numbered and divided into categories.
You can use a ready-made thematic sequence or create your own.

Asana Cards Sun Edition is a deck of 61 cards with beautiful illustrations of yoga poses and breathing techniques. They are a great tool for learning basic yoga poses and creating your own sequence of exercises. It is a perfect solution for those who start their adventure with yoga, want to expand their knowledge in this field or take a yoga instructor course.

ASANA CARDS SUN EDITION to:

-55 pozycji jogi
-3 techniki oddechowe
-4 sekwencje tematyczne jogi
-karta z indeksem wszystkich kategorii i pozycji

Asana Cards Rozszerzenie Moon Edition to talia 51 kart z ilustracjami przedstawiającymi nowe pozycje jogi, techniki oddechowe oraz medytacyjne. Ponadto została wzbogacona o 10 nowych sekwencji jogi. Są one kontynuacją Asana Cards Sun Edition. To znakomite narzędzie do nauki podstawowych i zaawansowanych pozycji jogi oraz układania własnej sekwencji ćwiczeń.

ASANA CARDS THE MOON EDITION EXTENSION to:
-35 yoga poses
-5 breathing techniques
-10 yoga theme sequences
-5 meditation techniques
-A tab with an index of all categories and items

BUNDLE Asana Cards Sun Edition & Asana Cards Moon Edition expansion

Each card on the front has an illustration of the yoga pose selected and its Sanskrit name, and on the back, information about its benefits, and step-by-step instructions, modifications, and contraindications. The cards are numbered and divided into categories.
You can use a ready-made thematic sequence or create your own.

Asana Cards Sun Edition to talia 61 kart z pięknymi ilustracjami przedstawiającymi pozycje jogi oraz techniki oddechowe. Są one znakomitym narzędziem do nauki podstawowych pozycji jogi oraz układania własnej sekwencji ćwiczeń. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z jogą, chcą poszerzyć swoją wiedzę z tej dziedziny lub odbywają kurs na instruktora jogi.

Asana Cards SUN EDITION to:
55 pozycji jogi
3 techniki oddechowe
4 sekwencje tematyczne jogi
karta z indeksem wszystkich kategorii i pozycji

Asana Cards Rozszerzenie Moon Edition to talia 51 kart z ilustracjami przedstawiającymi nowe pozycje jogi, techniki oddechowe oraz medytacyjne. Ponadto została wzbogacona o 10 nowych sekwencji jogi. Są one kontynuacją Asana Cards Sun Edition. To znakomite narzędzie do nauki podstawowych i zaawansowanych pozycji jogi oraz układania własnej sekwencji ćwiczeń.

Asana Cards ROZSZERZENIE to:
35 pozycji jogi
5 technik oddechowych
10 sekwencji tematycznych jogi
5 technik medytacyjnych
Karta z indeksem wszystkich kategorii i pozycji